ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

СЕКЦИЯ 9:

- Магазин на две нива с площ 207, 56 кв.м. Входът е от главната улица, успоредно на р.Глазне. На ниво терен има санитарен възел. Изцяло остъклената му фасада е ориентирана на изток и североизток, с поглед към планината. Има пряка визуална връзка с началната станция на кабинковия лифт. По вътрешна стълба се стига до сутеренно ниво.
- Ски гардероб на две нива с площ 259,76 кв.м. Входът на ниво терен е разположен на изток. Фасадата му е изцяло остъклена. Посредством стълба се стига до сутеренното му ниво, където се намира и санитарният му възел.
- Бистро на две нива с площ 401,73 кв.м. Входът е от централната улица, успоредно на р.Глазне. Фасадата е изцяло стъклена. Има визуална връзка с началната станция на кабинковия лифт. На ниво терен към залата за хранене е развит санитарен възел за посетители – жени и мъже и миялно помещение. Обособен е вход за захранване на кухнята с пряка връзка към товарна платформа и стълба към  сутеренното ниво. Тук са разположени битовите помещения за персонала - жени и мъже, топлата кухня със съответните подготвителни и два склада.

СЕКЦИЯ 10:

- Магазин №1 с площ 71,97 кв.м. Входът е от централната улица, успоредно на р.Глазне, с визуална връзка към началната станция на кабинковия лифт. Разположен е изцяло на  ниво терен, има изграден санитарен възел.
- Магазин №2 с площ 63,96 кв.м. с вход откъм централната улица, успоредно на р. Глазне, с визуална връзка към началната станция на кабинковия лифт. Разположен е изцяло на  ниво терен, има изграден санитарен възел.
В момента се използва като рецепция.
- Магазин №3, с площ 69,99 кв.м. Входът е от централната улица с визуална връзка към началната станция на кабинковия лифт. Разположен е изцяло на  ниво терен, успоредно на р. Глазне, има изграден санитарен възел.

СЕКЦИЯ 11:

- Магазин №1, с площ 71,62 кв.м.  Входът е от централната улица, успоредно на р.Глазне, с визуална връзка към началната станция на кабинковия лифт. Разположен е изцяло на  ниво терен, успоредно на р.Глазне, има изграден санитарен възел и обособено складово помещение.
- Магазин №2, на две нива, с площ 67,73 кв.м. Входът е от централната улица с визуална връзка към началната станция на кабинковия лифт, успоредно на р.Глазне. На партерно нива има санитарен възел и е изградена стълба към сутерена, където е складовата му зона.
- Магазин №3, на две нива, с площ 155,05 кв.м. Входът е от централната улица, с визуална връзка към началната станция на кабинковия лифт, успоредно на р.Глазне. На партерно нива има санитарен възел, складово помещение и е изградена стълба към сутерена, където е разположена втора складова зона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички търговски площи са с изградени сигнално- охранителна, пожароизвестителна, телефонна, компютърна, електро и ВК инсталации.


BULGARIAN RESORT 2012 All rights reserved.  Design and CMS By KRT Ltd.