гр. ВЕЛИНГРАД

Парцелът е с големина 53.465 дка и е разположен на около 500 м. извън града в посока гр. Юндола. Имотът се намира в местност Ходжова Кория, в землището на гр. Велинград. Парцелът е терасовиден, разположен на около 50 м. от лявата страна над главен път Велинград-Юндола. Мястото е дъговидно, обградено от борова гора (която е защитена територия) и граничи с пътя. От отсрещната страна на пътя е разположен Национален Център по белодробни заболявания с многогодишна традиция. Научните изследвания, проведени в района, са доказали по безспорен начин благоприятното влияние на въздушните течения при лечението на хронични белодробни заболявания.  
Теренът е преотреден на осн чл. 22, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 32, ал. 1 от ППЗОЗЗ за обект : „Хотел , жилищно строителство – апартаментен тип , СПА център , търговия и услуги”. Задействана е процедура за получаване концесия за минерална вода с дебит, необходим за нуждите на комплекса.

Цена – 40 евро/кв.м.


BULGARIAN RESORT 2012 All rights reserved.  Design and CMS By KRT Ltd.