гр. Априлци

» Град Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, м. „Черещов дол”, площ 3.001 дка., иглолостна гора. Извън регулация.

Цена 20 евро/кв.м.

» Град Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, м. „Барбулското”, площ 3.357 дка., овощна градина. Извън регулация.

Цена – 20 евро/кв.м.

» Град Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, м. „Татарлийте”, площ 4.302 дка., ливада. Извън регулация.

Цена – 20 евро/кв.м.

» Град Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, м. „Барбулското”, площ 9.447 дка., ливада. Извън регулация.

Цена – 20 евро/кв.м.

» Град Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч, м. „Барбулското”, площ 7,862 дка., ливада. Извън регулация.

Цена – 20 евро/кв.м.

Парцелите са в процес на регулация. Възможност за обединяване в общ парцел.


BULGARIAN RESORT 2012 All rights reserved.  Design and CMS By KRT Ltd.