МАЛКА ФУРНА ЗА ХЛЯБ - гр. СОФИЯ, ж.к. ЛЮЛИН 4-та ЧАСТ

площ 5,051 кв.м. урбанизирана територия (паркинг и фурна)

         Сградата е двуетажна в югоизточната си част и едноетажна в останалата част.
Включва: малка фурна за хляб, магазин за хляб и сладкарница.

Застроената й площ възлиза на 1058.21 кв.м.
Разгъната застроена площ         1251.04 кв.м.
Застроен обем                             6506.00 куб.м.

         Малка фурна за хляб  заема основната част от обема на сградата.
Планировката й включва следните помещения: Производствено помещение - 303 кв.м., цех за производство - 99 кв.м., складове: за брашно – 78 кв.м., за готова продукция - 74 кв.м., за пакетирана готова продукция – 25 кв.м., за пшеница -  10 кв.м., за пшеница – дневна дажба, склад материали – 10 кв.м., склад за опаковки – 26 кв.м., склад пакетирана готова продукция – 25 кв.м.; пакетажно помещение - 82 кв.м., хладилна камера, охладител, миялна амбалаж, помещения за : началник пласмент, пласмент, отчетник, оператор, охрана; работилница, котелно помещение и ел.табло и помещение за парогенератор. Битовите помещения са със санитарен пропусник. Предвидени са по една тоалетна клетка за мъже и жени, по два душа и по две съблекални, съответно за цивилно и работно облекло.
Производственото помещение е с конструктивна височина от 6.00 м., а складовете – с 3.15 м.

         Магазинът за хляб  е разположен в източната част на сградата,  възлиза на 24 кв.м. и има самостоятелен вход за клиенти.
 
         Кафе – сладкарницата е с площ от 96 кв.м. Разположена е на две нива  -53 кв.м. на първо ниво и 43 кв.м. на второ ниво. Входъх за посетители е от югоизток и на първо ниво е предвидена вътрешна връзка с магазина за хляб. Обособени са помещения за подготовка, миялно и санитарен възел. Връзката с галерията на втория етаж ставапосредством вита стълба.

         На второ ниво – кота +3.20 м.е разположена административната част, която включва 3 канцеларии,  работилница, машинно помещение за ОВ и санитарен възел с по една тоалетна клетка за мъже и жени.
Към сградата не е предвиден сутерен.

         Конструкцията на сградата е смесена – сглобяема и монолитна.
Фурната е с плосък, сглобяем покрив от 2Т панели върху монолитн колони и греди.
Двуетажната част, в която са разположени магазина за хляб и кафе- сладкарницата е изцяло монолитна, покрита със скатен покрив.
Всички стълби са монолитни.
Всички стоманобетонови конструктивни елементи са топлинно защитени с фибран.
Предвидени са паро, топло и хидроизолации.
         Дограма. Външната дограма е алуминиева със стъклопатет. Всички външни и вътрешни врати на производствените помещения, складовете и канцелариите на пласмента, оператора и парогенератора са метални, уплътнени с пълнеж от минерална вата. Метални, без пълнеж, са вратите на охраната, котелното, ел.таблото и ОВ машинното, обслужващи помещения. В останалите помещения вратите са дървени, шпервани.

 

Изготвил : арх. А. Лозева


BULGARIAN RESORT 2012 All rights reserved.  Design and CMS By KRT Ltd.